• പേജ്_ബാനർ

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി സമ്പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, പൂപ്പൽ വകുപ്പ്, ആസൂത്രണ മന്ത്രാലയം, ബിസിനസ് വകുപ്പ്, ഗുണനിലവാര വകുപ്പ്, ഇഞ്ചക്ഷൻ വകുപ്പ്, ഹാർഡ്‌വെയർ വകുപ്പ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി യൂണിറ്റ് എന്നിവയുണ്ട്.20 മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റാഫും 58 ടെക്‌നിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെ 500 ജീവനക്കാരുള്ള ഡോംഗുവാൻ പ്ലാന്റ് 12000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.800,000 സെറ്റുകളാണ് പ്രതിമാസ സെർവോകളുടെയും ഗിയർബോക്സുകളുടെയും ഉൽപ്പാദന ശേഷി.

നമ്മളെ_പറ്റി_1
ഏകദേശം_2
ഏകദേശം_3

ദേശേങ്

ഏകദേശം_10
ഏകദേശം_9